Tuesday, January 10, 2012

Sistem Pengurusan Pelanggan (SPP)

MULAI 2012, kami mengaplikasikan Sistem Pengurusan Pelanggan (SPP) dalam menyimpan data-data dan rekod-rekod pelanggan.

Sistem ini berfungsi menyimpan data-data dan rekod-rekod pelanggan secara BERKOMPUTER menggunakan perisian yang dijana oleh lulusan tempatan dalam bidang komputer, antaranya :

• Fungsi simpanan maklumat pelanggan.
• Fungsi simpanan maklumat kewangan.
• Fungsi simpanan rekod anak guam.
• Fungsi simpanan maklumat defendan
• Fungsi cetakan resit dan penyata pelanggan
• Fungsi carian data
• Fungsi edit dan padam data
• Fungsi kata laluan keseluruhan sistem
• Fungsi ID pekerja berserta kata laluan
• Fungsi peringatan KES failing
• Fungsi pengasing tarikh mengikut tarikh Sebutan,Bicara dan Keputusan
• Fungsi diari atau appointment date
• Fungsi akaun pejabat
• Fungsi Cetakan penyata pejabat mengikut bulan
• Fungsi hantar penyata dan resit melalui Email dan lain-lain